Máy may đã qua sử dụng

Juki MB - 373 Juki MB - 373

Juki MB - 373

8.500.000₫
Juki MB - 373

Juki MB - 373

8.500.000₫

Xem nhanh
Sruaba W122 -  356 Sruaba W122 -  356

Sruaba W122 - 356

11.000.000₫
Sruaba W122 -  356

Sruaba W122 - 356

11.000.000₫

Xem nhanh
Kansai DFB - 1404P Kansai DFB - 1404P

Kansai DFB - 1404P

15.000.000₫
Kansai DFB - 1404P

Kansai DFB - 1404P

15.000.000₫

Xem nhanh
Sunstar KM - 740BL Sunstar KM - 740BL

Sunstar KM - 740BL

6.500.000₫
Sunstar KM - 740BL

Sunstar KM - 740BL

6.500.000₫

Xem nhanh
Juki 1261 Juki 1261

Juki 1261

25.000.000₫
Juki 1261

Juki 1261

25.000.000₫

Xem nhanh
Pegasus M752 Pegasus M752

Pegasus M752

5.500.000₫
Pegasus M752

Pegasus M752

5.500.000₫

Xem nhanh
Juki LK - 1850 Juki LK - 1850

Juki LK - 1850

15.000.000₫
Juki LK - 1850

Juki LK - 1850

15.000.000₫

Xem nhanh
Unicom LT2 - H620M Unicom LT2 - H620M

Unicom LT2 - H620M

2.500.000₫
Unicom LT2 - H620M

Unicom LT2 - H620M

2.500.000₫

Xem nhanh
Máy may, vắt sổ, thùa khuyết đã qua sử dụng

Máy may, vắt sổ, thùa khuyết đã qua sử dụng

Liên hệ

- JUKI DDL 8500 giá: 2.800.000 VNĐ - Juki bọ cơ giá: ...